12. SINIF SAYFA 111 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

Lise 4 Coğrafya Etkinlikleri


12. SINIF SAYFA 111 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

Kitabınızda yer alan tablolardan ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.Türkiye’nin nüfusu yıllar içinde nasıl bir değişime uğramıştır?

Ülkemizde belirli dönemlerde farklı nüfus politikaları uygulanmıştır.Bu politikalardan genel durum olarak Türkiye’de dönem dönem artış oranı azalsa da ülkemiz nüfusu sürekli artmıştır.

2.Nüfusun yıllar içindeki değişiminde, uygulanan nüfus politikalarının nasıl etkisi olmuştur?

Cumhuriyetin ilk yıllarından 1963 yılına kadar nüfus artış hızını yükseltici, bu dönemden günümüze kadar ise nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulanmış, hızlı nüfus artışının ekonomik kalkınmada bir engel olduğu düşüncesi yaygınlık kazanmaya başlamıştır.

Tablolar incelelendiğin de 1970 li yıllara kadar nüfus artış hızımız dönem dönem azalsa da genel olarak yüksektir.1970 li yıllardan sonra ise nüfus artış hızını azaltma yönünde uygulanan politikaların sonuçları yavaş yavaş kendini göstermektedir.Nüfusumuz artsa da nüfus artış hızımız git gide azalmaktadır.

3.Nüfus artış hızının en az olduğu dönem hangi yıllar arasındadır? Bunda neler etkili olmuştur?

2.dünya savaşı yılları 1940-1945 li yıllarda ülkemiz savaşa girmemesine rağmen nüfusumuzun büyük kısmı silah altına alınmış evlilikler ve beraberinde doğum oranları azalmıştır.

4.Yukarıdaki tablo ve grafiklerden yararlanarak Türkiye’nin yıllara göre nüfus

artış hızı grafiğini hazırlayınız.

Rakamları kullanarak grafiği çizebilirsiniz.Burada dikkat edilecek husus genel olarak artış şeklinde 1940-1945 li yıllarda azalma belirtilmeli 1960 lı yıllarda tekrar bir azalma 1970 li yıllardan sonra artış oranında azalma ve yatay bir seyir şeklinde çizilebilir.

----
DİĞER KONU ANLATIMLI DERSLER ----
Coğrafya Etkinlikleri

Diğer sitelerimiz...

Coğrafya dersi için

www.cografyadersanesi.blogspot.com

Tüm Dersler İçin

www.lisederslerim.blogcu.com

2010 LYS & YGS Sınavı İçin

www.lys2010.blogcu.com

www.ygs2010.blogcu.com

Coğrafya lise Etkinlikleri İçin

www.osscografya.blogcu.com

Dil Ve Anlatım Etkinlikleri İÇİn;

www.etkinlikdersanesi.blogcu.com


YENİ EKLENEN ETKİNLİKLERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN FACEBOOK GRUBUMUZA KATILIN...

KATILMAK İÇİN;RESMİ VEYA BURAYI TIKLAYINIZ....